Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Kapitulské pozemkové spoločenstvo


Meno spoločenstva:  Kapitulské pozemkové spoločenstvo Hontianske Trsťany

Sídlo spoločenstva:   Hontianske Trsťany č. 27

Identifikačné číslo IČO: 37 966 693

Deň vzniku spoločenstva:   26.4.2004

Podľa terajšej  evidencie Správy katastra Levice je vyššie uvedený majetok evidovaný nasledovne:

Katastrálne územie  Hontianske Trsťany

- list vlastníctva   č.539   výmera spolu  3089634 m2,

Katastrálne územie   Hontianske Trsťany

- list vlastníctva č. 545   výmera spolu  175838m2,

Katastrálne územie    Hontianske Trsťany

- list vlastníctva č. 629   výmera spolu  133131 m2,

Katastrálne územie Hontianske Trsťany

- list vlastníctva č.630   výmera spolu 815078 m2,

Katastrálne územie Hontianske Trsťany

- list vlastníctva č.631   výmera spolu 218737 m2,

Katastrálne územie Hontianske Trsťany

- list vlastníctva č.632   výmera spolu 300539 m2,

Majetok Kapitulského pozemkového spoločenstva Hontianske Trsťany je celkom  4732957 m2.

Jeden podiel na celom majetku Kapitulského pozemkového spoločenstva Hontianske Trsťany spolu predstavuje výmeru  900,49m2,

Celkový počet hlasov, podľa registrácie spoločenstva je 5256 (slovom: päťtisícdvestopäťdesiatšesť).

ZLOŽENIE VÝKONNÉHO VÝBORU KPS HT                                          

Funkcia Meno Kontakt Email
Predseda Ing. Peter Švirik   0948 525 696

Tajomník Ing.Valéria Šturdíková kpshtrstany@gmail.com 
Finančný hospodár Ing. Elena Višňová 0904 741 110 elami@centrum.sk
Člen výboru Peter Meňuš 0904 738 295 peter.menus@gmail.com