Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Súčasnosť

Poloha obce

Obec Hontianske Trsťany  je potočná radová dedina, ktorá sa nachádza na rozhraní Ipeľskej pahorkatiny a Štiavnických vrchov v doline potoka Trsteník približne 18°48´ v. z. d. a 48°12´ s. z. š. asi 20 km od okresného mesta Levice. Počet obyvateľov k 1. 1. 2006 bol 338, počet domov 189, z toho obývaných 159. Dedina má svoje vlastné rozdelenie:  Dolný koniec, Horný koniec, Malý riadok, Breh a Háj. Stred obce leží 164 m nad morom. Celková výmera chotára je 1554 ha. Najnižšia časť chotára je 146 metrov nad morom a najvyššia 326 metrov nad morom.

Obec spája cesta III. triedy východne v Dudinciach na cestu II. triedy Krupina - Šahy. Od kúpeľného mestečka Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Trsťany smerom do Žemberoviec, pokračuje cesta do okresného mesta Levice. Chotár obce susedí s chotármi obcí: juhovýchodne s Hontianskymi Moravcami, južne s Domadicami, severozápadne so Žemberovcami a severovýchodne so Súdovcami. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja. V jeho blízkosti sa nachádza bývalá dvojtriedna základná škola s nádvorím a sochou sv. Jána Nepomuckého.

V blízkosti hlavnej cesty sa nachádza kultúrny dom, v ktorom je obecný úrad a pošta. Naproti za potokom je obchod s potravinami a občerstvením. Pri vstupe do dediny smerom od Hontianskych Moraviec po pravej strane je futbalové ihrisko, po ľavej budovy roľníckeho družstva. Nad dedinou sa vypína kamenný sv. Kríž (z roku 1888). Pri vstupe z dediny smerom na Žemberovce po pravej strane je cintorín s domom smútku a neďaleko kaplnka zasvätená Panne Márii.

Andrej Kmeť o tomto kraji v knihe "Veleba Sitna" píše "...mal som milú príležitosť vidieť tie rozsiahle nížiny a úvaliny oplývajúce dosiaľ močarinami, ktoré mohli tvoriť to malé more. Podľa polohy vŕškov a vrstiev kamenia v nich a dľa skamenelín môže človek hádať, ktoré boli brehy a kade konečne stiekli moravy. Verte mi, že tatýto výlet široko otvorený najsmelšej, najpestrejšej obrazotvornosti, baviaci oko telesné tu kameňmi, tam nevídanými rastlinami, tam nevídanými alebo známymi rastlinami, oko duchovné ale obrazmi a krajinkami nielen prítomnými ale i dávno, dávno zašlými, to prevyšuje všetky akéhokoľvek mena rozkoše a zábavy"...

Medzi zaujímavosti obce patrí:
Rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja, torzo maštale rímskeho vojska na Starej hore, zbytky skalných obydlí, stoštyri vinnych pivníc vytesaních v skalách v lokalite Breh a tiež legenda o hrobe Attilu na Ježovom vŕšku.